R70004: Grote heide (Neerpelt) / Achelse heide

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Landduinen aan de Achelse Heide. Plaggenbodems.

Historische waarde:

Gevarieerd gebied met bos, archeologica, plaggenbodems, restant van een vloeiweide/watering en historische percelering : - archeologica : metaaltijden, grafheuvels; - plaggenbodems aan de Grote Heide en ten noordoosten van Neerpelt; - stabiele percelering aan de Grote Heide en aan de Beek Hoeve; - restant van vloeiweide ten noorden van Helen.

Beleidswenselijkheden:

Afremmen aantasting door bewoning.