Kasteeldomein Baudries

Ankerplaats ID:A40085

Omschrijving

Het kasteeldomein Baudries ligt ten noordoosten van het dorp Dikkelvenne, bij Gavere. Het “Goed te Baudries” werd in de 14e eeuw reeds vermeld als leen van de heerlijkheid Gavere. Als oudste vertegenwoordiger van de heerlijkheid “Baudry” vinden wij Jan Sloeve, schepen van de stad Gent, wellicht de eerste bezitter van het domein van 1305 tot 1320. Deze patriciërsfamilie zal het erfgoed, tot in de 15e eeuw in bezit houden. Met de komst van de familie van Spangen zou het erfgoed gedurende 14 generaties in de familie blijven. Enkele afstammelingen zouden zich de titel van baron of gravin toeëigenen. Zo onder andere Marie Justine de Spangen van Uyternessse. Nadat de fundering van de oude kerk te Dikkelvenne gelegen in de wijk Rotse, in 1820 het had begeven, leende deze gravin geld en ruilde ze een perceel grond op het domein van het kasteel van Baudries met de gemeente, voor de bouw van de nieuwe kerk, waar later een nieuwe dorpskern zou ontstaan. Dankzij haar tussenkomst konden de bouwwerken in 1824 een aanvang nemen. Wanneer in 1865 een nieuwe pastorie wordt gebouwd voorziet graaf Karel Victor het van een arduinen balkon, ondersteund door twee granieten kolommen. In 1899 besliste de graaf het kasteel en park te renoveren. Na het sneuvelen van hun zoon in 1915 in WO I, worden in 1921 twee monumenten tegen de voorgevel van de kerkmuur aangebracht. In de gevel van het koor zijn zes grafelijke familiezerken ingemetseld, en onder de grafelijke loggia bevindt zich een grafkelder. De hoofdingang van het kasteel is gelegen in de Kerkstraat. In 1893 was deze beplant met een rij olmen. Door een zware storm in 1910 werden talrijke bomen uitgerukt en later vervangen door een dubbele rij beuken. Vroeger kon de toegangsbrug over de wal door een smeedijzeren hek worden afgesloten. Centraal ligt een rechthoekig grasveld loodrecht op het kasteel dat omzoomd is door een brede toegangsweg in witte kiezel die naar de ingangsdeur leidt. Over de oorsprong van het oudste kasteelgebouw kon niets worden teruggevonden. Bij de aanleg van een telefoonlijn is men op de oude vestigingsmuren gestoten. Bijna zeker kunnen wij vaststellen dat rond 1780 een eerst “maison de campagne” werd gebouwd door baron van Spangen. Het bestond uit een U- vormige contructie met een voorgevel van negen traveeën. Aansluitend aan de beide zijvleugels waren dienstgebouwen in beschilderde baksteen opgetrokken. Zij werden als paardenstallen, zadelmakerij, bergplaats voor koetsen, schuur, keuken, eetzaal en logie voor personeel gebruikt. Rondom het kasteeldomein ligt een uitgebreid park. Het park werd na de renovatie van het kasteel terug aangelegd. Het resultaat is vooral langs de achterzijde zichtbaar. Het omvat: grasperken, sierstruiken, bloemen, mooie exotische boomsoorten en coniferen. Rechts van het kasteel is er een groententuin. De wal die omheen het kasteel en park liep en als het ware een verdedigingsgordel vormde omheen het domein, werd achteraf grotendeels opgevuld. Enkel het kasteel met de rechterbijgebouwen worden nu nog door de slotgracht omringd. Rond het park is er een bos dat grenst aan de Kerkstraat, de Gemeentestraat, de Kasteelstraat en de Graaf de Lichterveldestraat. Uit het noorden sluit de vallei van de Dikvijversbeek op het domein aan, in het oosten ligt de Boeversbeekvallei. Deze valleien liggen onder grasland, met perceelsrandbegroeiing. De valleien zijn deels bebost.

Landschapswaarden

Historische waarde

Het “Goed te Baudries” werd in de 14e eeuw reeds vermeld als leen van de heerlijkheid Gavere. In de jaren 1820 werd op de grond van het domein een kerk gebouwd.In 1899 besliste de graaf het kasteel en park te renoveren. Na het sneuvelen van hun zoon in 1915 in WO I, worden in 1921 twee monumenten tegen de voorgevel van de kerkmuur aangebracht.

Esthetische waarde

Rondom het kasteeldomein ligt een uitgebreid park. Het park werd na de renovatie van het kasteel terug aangelegd. Het resultaat is vooral langs de achterzijde zichtbaar. Het omvat: grasperken, sierstruiken, bloemen, mooie exotische boomsoorten en coniferen. Een dreef verbindt het park met het dorp.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het kasteeldomein met omringende bossen ligt juist stroomafwaarts de samenvloeiing van twee beekvalleitjes. Aan de rand van het kasteeldomein staat de kerk van Dikkelvenne.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • beek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

park van Baudries

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • kasteelgracht

dienstgebouwen, stallen, koetshuis, paardestallen

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk

kerk van Dikkelvenne

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
Bos:
 • naald
 • loof
 • hakhout
 • middelhout