R10030: Bos- en akkercomplex Werkhove, Blanken Aart en Maxburg

Verstoring: Ingesloten door ruilverkaveling (RVK Meer) en domein Maxburg is hierin volledig opgenomen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Ten zuiden van Werkhove is een belangrijke Tjongervindplaats gesitueerd (beschermd).

Historische waarde:

Werkhove met kasteeldomeinen Ter Meren en Zwaluwenhof: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennetjes en akkers met perceelsrandbegroeiing; kastelen slechts vermeld vanaf MGI, toenmalige domeinen omringd door vochtige weilanden; huidige structuur van domeinen en omliggend akker- en weiland is goed herkenbaar (cf. MGI). Werkhove is 20ste eeuws ontginningslandgoed met eigenlijk drie kastelen. Toponiem Werkhove komt van Middeleeuws gehucht dat dichter bij Meer lag. Ten zuiden van Werkhove is een belangrijke Tjongervindplaats gesitueerd (beschermd). Blanken Aart: moergebied doorsneden door de staatsgrens. Nu nogal bosachtig. Is (deels?) uitgeturfd in 17de eeuw. Geen turfvaart aanwezig, de turf zal per kar afgevoerd zijn. Domein Maxburg: 19de eeuwse ontginningslandgoed met kasteel en 2,5 km lange dreef naar Popendonk. De dreef loopt een stukje over Zundert. Bij Ferraris en Vandermaelen is er sprake van een hoeve (resp. Aertshoef en Heyhoef) te midden van de heide. Kasteelsite en aansluitend park zijn goed herkenbaar; slechts twee toegangsdreven (hoofddreven) zijn nog zichtbaar en slechts gedeeltelijk in landschap gemarkeerd door opgaande begroeiing.

Esthetische waarde:

Kasteeldomeinen vormen een gesloten eiland binnen ruilverkavelingsgebied. Visueel zeer opvallend met nog herkenbare structuur (cf. MGI).

Beleidswenselijkheden:

Domeinen vrijwaren van verdere landschappelijke banalisering.