R30058: Groenhove

Verstoring: Verblijfsrecreatie vooral in het oostelijke deel van het bos. Asfaltwegen in het bos.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen aan de voet van een oostelijke uitloper van het Wijnendaleplateau. Rijk aan fauna en flora door de verscheidenheid van de bodem, het hakhoutbeheer en de verdwenen heide.

Historische waarde:

Maakt deel uit van Bulskampveld en leunt aan bij het Vrijgeweid. Toestand op de kaart van Ferraris : Groenhovebos maakt deel uit van het bos-heide-vijvergebied dat zich uitstrekte op de zure zandgronden tussen Bellem-Aalter en Torhout-Koekelare-Aartrijke. Rond 1800 werd het eigendom van de Brugse familie van de Walle die er in 1870 het jachtkasteel lieten bouwen. Rond 1850 (cf Popp-kaart) nog vier vijvers aanwezig op de zuidrand van het huidige bos. De laatste vijver werd in 1888 gedempt. Verschillende hoeven uit de 19de eeuw aanwezig. Tijdens WOI werden bomen gerooid, bos deed dienst als Duitse munitieopslagplaats. Rest van begin van een V1-lanceerplatform anno 1944. Klooster gebouwd rond 1955.

Esthetische waarde:

Bos gelegen in meer open landschap. Verschillende percelen bos doorsneden met wegen. Panoramische zichten vanop de randen van de uitloper van het Wijnendaleplateau.

Sociaal-culturele waarde: Toeristische waarde, enkele toeristische routes en paden aanwezig.

Beleidswenselijkheden:

De asfaltwegen openbreken en vervangen door natuurlijke bospaden. Verwijderen van onwettige en visueel storende gebouwen, caravans en omheiningen. Bevorderen van meer natuur-verrijkende beheersingrepen. Enkel zachte recreatie, weren van gemotoriseerd verkeer.