R10119: Arbeiderscité Wezel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Arbeiderscité van Wezel zinkfabriek met herkenbare structuur (cf. MGI).