R20096: Rumsdorp met kasteel van Holijk

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

De beemden met perceelsrandbegroeiing van voor Ferraris deels bebost na MGI. Het kasteel dateert van na Van der Maelen.

Esthetische waarde:

Ingesloten gebied met een grote verscheidenheid: een tombe en een kasteel bovenaan de valleihelling, 2 watermolens aan de Molenbeek en een weinig gewijzigd bodemgebruik met nog perceelsrandbegroeiing.