R10051: Kolonie Merksplas en bos- en vengebied Bolkse en Blak Heide

Verstoring: Molenzijde Heide aangetast door bebouwing. Brebos recreatiecentrum te midden van bos- en vengebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Kolonie Merksplas: bij Vandermaelen reeds aanzet tot aanleg; structuur en opbouw rijkskolonie zijn nog gaaf (cf. Vandermaelen en MGI); beboste percelen afgewisseld met open stukken akkerland en opgaande begroeiing langsheen de dreven/wegen zijn nagenoeg niet veranderd; ter hoogte van Molenzijde Heide nog restanten van bosgebied bij MGI. Bos- en vengebied Bolkse en Blak Heide: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; resterende percelen bos met ingesloten vennetjes en grote drevenstructuur zijn nog herkenbaar (cf. MGI). Archeologische vondst nabij Brebos: zone met protohistorische grafheuvels.

Esthetische waarde:

Rijksweldadigheidskolonie is samen met kolonie Wortel een zeer opvallende en gave ontginningsstructuur in de Noorderkempen.

Sociaal-culturele waarde: Kolonie in Merksplas is een rijksweldadigheidskolonie, tegenganger van kolonie van Wortel.

Beleidswenselijkheden:

Gebied vrijwaren van ruilverkavelingswerken.