R70023: Gerheesheide

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfologische waarde : uitgestrekte landduin.

Historische waarde:

Langgerekte landduin van Gerheserheide met restanten Ferrarisbos en verder bebost tijdens de 19e eeuw. Plaggenbodems van Oostham en Heppen.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan urbanisatie/industrialisatie.