R10104: Kasteeldomein Noorderwijk

Verstoring: Relictzone valt binnen ruilverkavelingsgebied (RVK Wiekevorst).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Kasteel te Schravenhage: bij Ferraris reeds vermeld; parkstructuur is herkenbaar (cf. MGI). Ten zuiden van Hogewegmolen: percelen nog vaag herkenbaar (cf. MGI). Overige cultuurgronden zijn verminkt door ruilverkaveling.

Esthetische waarde:

Kasteeldomein valt op in uitgeklede en gebanaliseerde omgeving.

Beleidswenselijkheden:

Behoud domeinstructuur en herstel van directe omgeving.