R10012: Polder van Berendrecht

Verstoring: Door havenuitbreiding is heel wat verloren gegaan van de polder van Berendrecht.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Berendrecht heeft nog overeenkomstige nederzettingsstructuur als ten tijde van Ferraris. Opvallend is het Sterrenhof of Hof van Delft met park en gesloten akkerland naar kanaaldok toe. De ‘Ouden Dyck van Berendrecht’ dateert van Ferraris’ tijd. Aansluitend hierop is akkerland met herkenbare oorspronkelijke perceelsstructuur (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Vrij open landschap met opvallende landschappelijke elementen zoals de oude dijk en het park bij het Sterrenhof.

Beleidswenselijkheden:

Uitbreiding haven en bebouwing tegengaan.