R70077: Landbouwgebied Tongerlo

Verstoring: Verstedelijking vanuit Bree. Intensieve landbouw.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Groot aaneengesloten open akkergebied op plaggen.

Historische waarde:

Typische oude open communautaire akker op plaggen (heidepodstalsysteem) ten noorden van Tongerlo, contrasterend met de gesloten individuele akkers op plaggen tussen Opitter en Panhoven en rond ‘T Hasselt. Deze kleinschalige gesloten landbouwlandschappen zijn vandaag veel opener, maar de oude percelering is redelijk goed herkenbaar. Ferrariskern Tongerlo grotendeels bewaard, gelegen langs de Itterbeek, met o.a. abdij, twee watermolens en de Sint-Jozefbrouwerij. Het gebied is rijk aan verspreide hoeves (met toponiem) die terug te vinden zijn op de Ferrariskaart, o.a. (niet limitatief) : - Hulstboshof - Filipkenshof - Houbenhof - Carenhof - Schassenhof - Bisschopshof - Reynershof - Spreeuwershof - Stratemanshof

Beleidswenselijkheden:

Extensivering van landbouw