R40004: Paddepoelenbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Bos gelegen in het Meetjesland, zandige grond, gedeelte van de Vlaamse Vallei.

Historische waarde:

De omliggende percelen van het bos zijn op Ferraris kleine strook- en blokvormige percelen met perceelsranden en kleinere bospercelen. Vormde destijds een gesloten landschap. De huidige percelering is gewijzigd tov Ferraris. Nabij het Paddepoelenbos : Vake : Romeinse vindplaats.

Esthetische waarde:

Boscomplex gelegen in een open landbouwgebied. Het bos is opgedeeld in rechthoekige percelen. Grote banen die naar het bos leiden zijn beplant met bomenrijen en vormen dreven. Het Afleidingskanaal en het Leopoldskanaal zijn lineaire blikvangers door de bomenrijen op de dijken. Het omliggende landschap is overwegend open van karakter, weinig perceelsranden aanwezig.