R24001: Faluintjes, Kluisbos, Kravaalbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Heuvelachtig landschap met zachte hellingen, doorsneden door brede depressies. Vormt de overgang tussen het plateau van Midden-België en de Noordelijke Laagvlakte. Toppen van Kravaalbos, De Berg, Molen (N van Moortsel): oorspronkelijke overgangshelling tussen de noordelijke laagvlakte en het plateau van Midden-België.

Historische waarde:

Faluintjes: toestand Ferraris: groot boscomplex, Covenshoua Bosch (een verhaspeling van Coventshouw), een houw die deel uitmaakte van het Affligembos. Kluisbos: gedeelte van groter bos op Ferraris (Afflighem Bosch). Het Kluisbos werd tijdens de 19e eeuw bijna totaal ontgonnen, maar een deel van de ontginning was zeer kortstondig (zodat het bos later weer aangroeide). Ten oosten van Klaarhaag: kleine percelen bos, ook aanwezig op Ferraris en Vandermaelen. Omgeving Kravaalbos: kleine percelen bos, ook aanwezig op Ferraris en Vandermaelen. Herenbos: ook boscomplex aanwezig op Ferraris en Vandermaelen, omgeving van het bos percelen met perceelsranden. Ten Bos: toestand Ferraris: kleine percelen bos en open landbouwlandschap.

Esthetische waarde:

Grotere boscomplexen gelegen in open landschap, omliggende percelen van gemiddelde grootte, regelmatige en blok- tot strookvormige percelering. Hopteelt aanwezig bijvoorbeeld in Melder-Nievel. Faluintjes: zeer kleine percelen bos, vooral langs een bijrivier van de Molenbeek. Omgeving Kravaalbos: kleine percelen bos, omgeving bos is open landbouwlandschap. Herenbos: boscomplex, omgeving: open landschap (perceelsranden zijn verdwenen)

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren resterende open ruimten door weren en bufferen van bewoning en infrastructuur. Accentueren van de landschappelijke structuur door benadrukken van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf en de valleien.