R20058: Meerloopbeemden

Verstoring: Lintbebouwing en versnippering

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

De moerassen van de Meren werden na Ferraris drooggelegd en bebost en er werden vijvers aangelegd. De Pannishoeve was (F.) een omwalde site die via een dreef rechtsreeks verbonden was met het dorp, een deel van de omwalling bestaat nog. Door de aanleg van de N10 en de later verkavelingen ging die band verloren. De directe omgeving van de hoeve was steeds sterk bebost.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en aanplanten van bomenrijen, erfbeplanting en poelen.