R70076: Hellingsbossen van Voeren

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Grote, zeer oude en ecologisch zeer waardevolle bossen langs de hellingen. Biologisch waardevolle graftenlandschappen en valleien. Waardevolle kalkgraslanden en brongebieden.

Historische waarde:

Steentijd sites - metaaltijdsites. Hellingrijk gedeelte van de Voerstreek met biologisch zeer waardevolle oude hellingbossen : Veursbos, Alsbos, Vrouwenbos, Konenbos. Vrijwel alle nederzettingen munten uit door hun authenticiteit en kleinschaligheid, de typische voorbeelden zijn het vakwerkgehucht Veurs (concentratie vakwerkhoeven) en Remersdaal met een “verspreide” kernbewoning (St. Hubertuskerk, hoeven met losstaande bestand-delen), de plateau- en grensgehuchten Ulvend en De Plank (concentratie van hoeven), het kasteeldorp Sint-Pieters-Voeren (St. Pietersekerk met klein plein, Commanderie van de Duitse Orde, St.Annakapel), het straatdorp Teuven (St-Pieterskerk, pastorie, kasteel van Teuven XVII, kasteelhoeve) en de puinkegelnederzetting Krindaal. Typische bouwstijl aanleunend bij het Nederlandse en Duitse grensgebied. Kenmerkend zijn de lokale accenten binnen de techniek van het vakwerk; het gehucht Veurs fungeert hierbij als type-voorbeeld. Unieke graftenlandschappen te St.Martens-Voeren. Intacte asymetrische valleigebieden van de Gulp en te Sint-Pieters-Voeren.

Esthetische waarde:

Relictzone met zeer hoge belevingswaarde door hellingen, graften, oude bossen, .

Beleidswenselijkheden:

Beperken van elke vorm van verstedelijking. Bijkomende bescherming van monumenten en landschappen lijkt aangewezen.