R10108: Domein abdij en kasteel van Tongerlo

Verstoring: Relictzone ligt grotendeels in ruilverkavelingsgebied (RVK Tongerlo).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Abdij van Tongerlo: bij Ferraris reeds vermeld; abdij en domein goed herkenbaar en relatief gaaf, doch vroegere samenhang met landelijke omgeving is verloren gegaan door bebouwing (cf. MGI); lange noordelijke dreef is nog intact (cf. MGI), kwam bij Ferraris uit op heide, nu op enkele bosrestanten (cf. MGI), die op verschillende plaatsen aangetast zijn door verkavelingen; binding met sterk verminkte Wimpvallei via kasteeldomein. Kasteel van Tongerlo: domein is goed herkenbaar (cf. MGI) en staat nog in verbinding met abdijdomein.

Esthetische waarde:

Domein van abdij met dreef naar aanpalend ‘bos’ vallen op in omliggend ‘ruilverkaveld’ gebied; abdij, kasteel en nabijgelegen kerk in dorpskern Tongerlo zijn mooie vermaterialisering van eertijdse machtsverhouding (kerk-adel).

Beleidswenselijkheden:

Behoud en versterking domeinstructuren; vrijwaren van verdere verkavelingen.