R20023: Kluisbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Romeinse vondsten

Historische waarde:

Dateert al van voor Ferraris. Aan de rand verdween er tussen Van der Maelen en begin 1900 wel een deel van het bos dat bebouwd werd. Ook in het bos werd een deel omgezet in een laagstammige boomgaard. Een ander deel bij het sanatorium van Buizingen werd omgevormd tot park.