R40018: Vallei van de Lieve

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Wegenstructuur identiek aan Ferraris. Akkerhoeve te Drieshoek op Ferraris reeds aanwezig, net als enkele andere hoeven in de relictzone. Perceelsrandbegroeiing afgenomen. Op Ferraris geen duidelijke perceelsrichting, nu in het zuiden overwegend ZW-NO gericht.

Esthetische waarde:

Kleine regelmatige percelen, halfopen landschap ten gevolge van nog een aantal perceelsranden. Zowel akkerland als weiland. Geen bebouwing aanwezig in de relictzone zelf, wel langs de wegen aan de rand van de zone.

Beleidswenselijkheden:

Herstel van de biocorridors die verankerd kunnen worden op de waterloop.