R20068: Haterbeek-Wielantvliet

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Tot na Van der Maelen 1 groot bos. Nu nog enkel begroeiing langs de holle wegen en de Wielantvliet, ook nog een fractie van het oorspronkelijk bos.

Beleidswenselijkheden:

Heraanplanten, herwaardering en onderhoud van de houtkanten, bomenrijen en hagen.