R10109: Vallei van de Wimp

Verstoring: Bebouwing in vallei ter hoogte van Leibeek; vallei valt nagenoeg volledig binnen ruilverkavelingsgebied (RVK Wiekevorst).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Slechts enkele stukken van volledige Wimpvallei komen in aanmerking als relictzone, omdat de vallei sterk ruilverkaveld is (loop van de Wimp is tevens gekalibreerd). Vallei ter hoogte van Herlaar: kasteel reeds bij Ferraris vermeld; toenmalige park- en valleistructuur is nog duidelijk herkenbaar (ook cf. MGI); ter hoogte van Leibeek komen goed herkenbare bossen voor, waar structuur van vroeger wegenpatroon nog af te lezen is uit de perceelsstructuur (cf. MGI). Vallei ter hoogte van Vijfhuizen: nog een meanderende loop met herkenbare perceelsstructuur en gesloten landschap (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Volledige vallei is zwaar verminkt en onherkenbaar; stukje ter hoogte van Herlaar sluit aan op vallei van de Grote Nete en heeft nog min of meer een gesloten karakter.