R30069: Ardooieveld

Verstoring: Weg Ingelmunster-Brugge en kern van Ardooie : concentratie van bebouwing.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Restanten van heiderelicten en veldvijver aanwezig.

Historische waarde:

Boscomplexen “De Veldbossen” resten van vroeger boscomplex op Ferraris. Voormalig veldgebied. Is omgevormd van heide naar bos en van bos naar akker in de eerste helft van de 19de eeuw. Ontwikkeling van het Veldt-gehucht en het kasteeldomein.

Esthetische waarde:

Panoramische zichten. Boscomplex met kleine vijver en kasteel.

Sociaal-culturele waarde: Bedevaartsoord Veldkruis.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de structuur van het voormalige veldgebied. Vrijwaren van bebouwing in de zone en in de nabije omgeving.