R20107: Omgeving van het kasteel Wouters d’Oplinter

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

De directe omgeving van het kasteel is weinige gewijzigd sinds Ferraris. De vijvers waren reeds aanwezig, de dreven doorheen het bos dateren van na V.d.M.. Een deel van het bos werd in de periode tussen Ferraris en Van der Maelen gerooid. De quasi volledig ingesloten akkers werden na het MGI aangelegd, voorheen maakte dit deel uit van het kasteelpark. Een ander deel van de akkers werd na het MGI terug bebost, de resterende akker werden recent omgezet in laagstammige boomgaarden. (Kaartblad 33 referentie situatie 1984)

Esthetische waarde:

Een mooi kasteel met kenmerken uit de renaissance, neorenaissance en neogotiek dat in een bospark met een toegangsdreef ligt.