R40046: Molenmeersen en Kasteel van Poeke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in een deel van de Vlaamse Vallei, overwegend zandige bodem, duidelijke overgang naar het Plateau van Tielt.

Historische waarde:

Kasteel van Poeke: site uit de 11de-12de eeuw, toen een versterkte ridderburcht met walgrachten. In 1453 verwoest, nadien terug opgebouwd in 1597 in rococo-stijl. Na 1872 weer aangepast. Toestand van het ensemble op Ferraris: Kasteel met omwalling en aangelegd park met lanen en een duidelijke structuur. Molenmeersen herkenbaar: meersgebied in de beekvallei met weinig perceelsranden. Gebied ten noorden van het kasteelpark en ten westen van de dorpskern van Lotenhulle bosgebied. Zelfde situatie herkenbaar op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000. De twee bosgebieden die tot de relictzone behoren, zijn restanten van één geheel op Ferraris.

Esthetische waarde:

Park en kasteel duidelijk te herkennen op de orthofoto. Noordelijk deel van de relictzone heeft een vrij regelmatige percelering en geen perceelsranden: open landschap. Enkele bomenrijen en kleine percelen bos langs de beek die de grens vormt tussen Oost- en West-Vlaanderen.