R10106: Bosgebied Olen

Verstoring: Industrie en diverse verkavelingen dringen langs alle kanten het bosgebied binnen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Oostelijk deel: bij Ferraris heide temidden van cultuurland; bij Vandermaelen bosgebied met snippers heide; herkenbaar bosrestant, doch niet meer zo gaaf wegens aanpassing vroeger wegenpatroon en industriële verkaveling (cf. MGI). Zuidelijk deel: bij Ferraris heide; bij Vandermaelen grotendeels bos met versnipperde stukken heide; nu herkenbaar bosrestant temidden van verkavelingen (cf. MGI). Archeologische vondst: zone met protohistorisch grafveld op ‘Schaatsbergen’ in oostelijk deel.

Esthetische waarde:

Gesloten bosgebied omringt dorpskern van Olen; duidelijk herkenbare structuur, doch lokaal reeds bebouwd.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing.