R20085: Hagaard - Koningsberg - Kaalheide - Vranken-en Rattenberg

Verstoring: Lindaal-Koningsberg-Kaalheide: de verkavelingen Zijvalleitje tussen Rattenberg en Vranksberg: een camping

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Omwille van de “permanentie ” van het Hagaardbos heeft het een aantal potentiële biologische waarden.

Historische waarde:

De natte weiden rondom de Ijse zijn na het M.G.I.omgezet in vijvers omzoomd met bomen of bos. Het bos van Hagaard is een restant van het vroeger uitgestrekte Zoniënwoud, na Van der Maelen werd ten zuiden van het huidige bos een deel van het bos gerooid. Bij de aanleg van de E411 verdween nog een deel van het bos. Het kasteelparklandschap en het kasteel van Hagaard werd na Van der Maelen aangelegd. Lindaal-Koningsberg-Kaalheide: de landschappelijke structuur met de versnipperde bossen op de steilste hellingen en in de valleien van ten tijde van Ferraris is nog te herkennen tussen de verkavelingen door. Zijvalleitje tussen Rattenberg en Vranksberg: was t.t.v. Ferraris deels bebost, nadien ontbost en taluds aangelegd. Begin 1900 werd de valleitje terug bebost, na WO II terug deels ontbost te worden om een camping aan te leggen. De kouter ten zuidwesten ervan is onveranderd sinds Ferraris.