R40038: Kasteelparken Destelbergen

Verstoring: Omgeving sterk gewijzigd : sterke toename van de bebouwing, verdwijnen van landbouwgronden en perceelsranden.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in zandig gebied aan de overgang naar de Scheldevallei. Is een deel van de Vlaamse Vallei. Maakt deel uit van een grote genivelleerde duinzone.

Historische waarde:

Situering van de kastelen volgens Ferraris, elk kasteel met park, omwalling en vijver zoals toestand Ferraris. Deze toestand is ook duidelijk herkenbaar op Vandermaelen en MGI 1/20,000. De Dendermondsesteenweg die langs de relictzone loopt is een Romeinse heirweg.

Esthetische waarde:

Verschillende kasteelparken gelegen in landbouwgebied tussen de bebouwing van Destelbergen. Kleine percelering met perceelsrandbegroeiing tussen de kasteelparken.