R20097: Kasteel De Motte te Sint-Ulriks-Kapelle

Verstoring: Voor de aanleg van de autostrade Brussel - Oostende had men vanuit de site van het kasteel een uitzicht over de Nieuwe Molenbeekvallei.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 1

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Classicistisch ensemble van kasteel De Motte en bijgebouwen met park,

Historische waarde:

De directe omgeving is ongewijzigd t.o.v. Van der Maelen en Ferraris, wel wijzigde tussen de 2 karteringen het grondplan van het kasteel. Er nog sporen van het oorspronkelijk Kasteel Kapelle dat een belangrijke rol speelde op regionaal vlak in de 17de eeuw.

Esthetische waarde:

Een klein dorpje gekenmerkt door een gotische kerk in witte zandsteen midden in het kerkhof omgeven door een muur en gebouwen uit de periode 1850-1900. De kerk is laatgotisch met een neogotische toren. In Boerenhuis “de Beuk” zijn nog sporen te vinden van vakwerk, welliswaar in versteende vorm. Net buiten de dorpskern staat het classicistische kasteel de Motte.