R40051: Hospicebossen

Verstoring: Gedeelte van het bos verdwenen door de aanleg van de E17.

Herkenbaarheid: 0

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in het zandige Leie-Schelde interfluvium.

Historische waarde:

Rest van vroeger groter boscomplex (cf Ferraris en Vandermaelen), structuur van het bos is nog duidelijk herkenbaar en gaaf. Gebied ten noorden van Hospicebossen: percelering volgens Ferraris, sommige perceelsranden nog aanwezig.

Esthetische waarde:

Boscomplex, nabijgelegen percelen nu open landbouwlandschap.