R20086: Oplombeek -Strijtem

Verstoring: De omgeving van Strijtem is sterk aangetast door lintbebouwing ten koste van de samenhang.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Strijtem: Hoewel het wegennet rond het kasteel van Strijtem gewijzigd, is het nog herkenbaar t.o.v. de situatie van Ferraris. Het open akkerareaal ten noordwesten van strijtem is nog onaangetast. Oplombeek: Het landschap is sinds Ferraris weinig gewijzigd; er kwamen na begin 1900 een aantal populieraanplantingen, er is geen bewoning bijgekomen en het wegennet is ongewijzigd. Het kasteel van Oplombeek is een mooi voorbeeld van neobarok.

Esthetische waarde:

Het landschap is half open door de valleitjes die een gesloten karakter hebben door de bosjes en perceelsrandbegroeiing, de hellingsbosjes, boomgaarden en tussenin kouters waar enkele historische hoeves liggen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing.