R20012: Liedekerkebos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

In de periode tussen Ferraris en begin 1900 werd een groot deel van het bos gerooid. Ook na begin 1900 werden er nog resterende losse percelen bos gerooid. Deze rooiing vertaalde zich in het landschap door haar blokvormige structuur die via de bomenrijen duidelijk zichtbaar zijn in het landschap.

Beleidswenselijkheden:

Verhogen van de diversiteit boomsoorten eigen aan deze regio.