R70026: Bovenloop van de Zwarte Beek

Verstoring: Intensieve landbouw in de bovenloop (vermesting)

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Ecologisch waardevolle bovenloop van de Zwarte beek en haar zijlopen.

Historische waarde:

De Zwarte Beek ontspringt op het militair domein. De heidevelden gaan al vlug over in extensief beheerde moeras- en hooilanden en beekbegeleidende bosjes. Zeer grote oppervlakten historische percelering loodrecht op de Zwarte Beek. Bosjes (eerste helft 19e eeuw) haaks op de Zwarte beek. Ferrarisbos aan de rand van de vallei. Net buiten de vallei komt een schans voor. Verderop de plaggenakker van Koersel.

Esthetische waarde:

Kleinschalige vallei.

Beleidswenselijkheden:

Verderzetten gevoerd beheer en aankoopbeleid.