R40062: Land van de Molenbeken

Verstoring: Noorden van Oombergen: gebied nu doorsneden door N42 en N46. Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Brede topzones en minder diepe valleien. Zwak golvend reliëf met zachte hellingen en langgerekte depressies. Afwisseling van opeenvolgende langgerekte ZW-NO gerichte ruggen en ingesneden beekvalleien en secundaire depressies. Beken hebben asymmetrische dalen. Breed, hoger gelegen centraal deel, ontstaan van verschillende valleihoofden in de vorm van amfitheaters, beken en riviertjes hebben een consequent verloop.

Historische waarde:

Omgeving Sint-Lievens-Houtem: wegenpatroon herkenbaar volgens Ferraris, percelering groter dan huidige toestand. Omgeving Vlekkem: toestand op Ferraris: open landbouwgebied, grotere percelering dan huidige toestand, wegenpatroon herkenbaar, geen bebouwing aanwezig. Noorden van Oombergen: structuur van Ferraris duidelijk herkenbaar in de huidige toestand: open landschap met enkele bospercelen, noorden van Walsegem: bos en natte weilanden. Noorden van Hillegem: bosgebied langs de Kottembeek aanwezig volgens Ferraris en Vandermaelen. Gebied ten ZW van Hillegem is nog steeds open landschap met bosperceel, toestand onveranderd sinds Ferraris en Vandermaelen. Richting van de percelering is ongewijzigd, percelering nu kleiner. Gebied ten westen van Aaigem: volgens Ferraris: bospercelen in een open landbouwlandschap, huidige toestand van de bospercelen: vorm en grootte herkenbaar tov Ferraris. Gebied ten oosten van Herzele en Hillegem: beekvallei en Grote Beek vormt bij Ferraris een open landschap met enkel perceelsranden langs de beek. Wegenpatroon volgens Ferraris, percelering gewijzigd.

Esthetische waarde:

Heuvelachtig landschap, Omgeving Sint-Lievens-Houtem: open landbouwgebied, kleine percelen. Omgeving Vlekkem: kleine percelering, geen perceelsranden, bebouwing afwezig. Gebied ten westen van Aaigem: in de vallei van de Molenbeek: bomenrijen, kleine percelen bos en overwegend weiland. Gebied ten NO van Haaltert: open landbouwlandschap met kleine regelmatige percelen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren resterende open ruimten door weren en bufferen van bewoning en infrastructuur. Accentueren van de landschappelijke structuur door benadrukken van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf en de valleien.