R10114: Bos- en akkercomplex Hulshout - Westerlo

Verstoring: Bebouwing en camping.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Overwijs-Hollandse dreef: bij Vandermaelen reeds opgetekend als stervormig wegenpatroon tussen twee parallelle dreven; huidige bosrestanten zijn relatief gaaf en herkenbaar (cf. MGI). Gooreinde - Kempische Ardennen: bij Ferraris heide; bij Vandermaelen eerste aanzet ontginning heide; relatief gave ontginningsstructuur en bosrestanten (cf. MGI); Kempische Ardennen aangetast door camping en waterpartijen. Beeltjens: bij Vandermaelen eerste aanzet tot ontginning heide en bebossing; goed herkenbare ontginningsstructuur (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Systematische ontginningsstructuur nog duidelijk waarneembaar in bos-akkercomplexen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken en bebouwing; versterken landschappelijke structuur.