R70070: Hoogstamboomgaarden rond Borgloon

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Het gebied behoort tot het ‘Heuvelland van vochtig Haspengouw’, in het overgangsgebied van Laag- naar Midden-België met een zacht tot sterk glooien van 50 tot 100 m TAW. Deze overgang kan op meerdere plaatsen duidelijk worden ervaren en is daar aangeduid als lijrelict.

Historische waarde:

Archeologische waarde : Grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse archeologica gekoppeld aan de Romeinse heerbaan die de zone dwarst. Romeinse begraafplaatse ter plaatse van het huidige kasteel Bellevue. Resten van Romeinse vesting te Borgloon De kaart van Ferraris toont compacte dorpskernen met eromheen concentraties van hoog-stamboomgaarden. Ook vandaag is deze relictzone het rijkst aan hoogstam-boomgaarden in heel Vlaanderen. Meerdere zones met goed herkenbare historische perceelsstructuren te Hendrieken, Gors-Opleeuw en ten zuiden van Borgloon. Het Bellevuebos is een ecologisch belangrijk, historisch stabiel bos dat reeds is aangegeven op de Ferrariskaart. Vele markante holle wegen komen voor ten zuiden van Borgloon en werden aangegeven als lijnrelict. Bouwkundig zeer rijke en gevarieerde dorpen en gehuchten : - Borgloon : historisch heuvelsite, eerste vestigingsplaats van de Loonse graven en hoofdplaats van het Graafschap Loon, het vroegere Karolingische Hesbania : driebeukige vroeg-Romaanse kruisbasiliek St. Odolphuskerk, Kasteel Hulsberg, Brigittijnenklooster (oorsprong 1545), Stadhuis in Maaslandse Renaissance; - Borgloon - Tongersesteenweg, concentratie van 19e eeuwse bebouwing langs de steenweg; - Kuttekoven : Kasteel de Klee (Art Nouveau, 20e eeuw), aanpalende kwadraathoeve (19e eeuw) en park; - Hendrieken : oa St.-Lambertuskerk, moderne kerk uit 1964 in veldbrikken; - Opleeuw, gehucht met kleine hoeven (fragmentair vakwerk), kasteelcomplex met kasteel (1847), kasteelhoeve en oude Ceder; kasteel Bellevue (clasiscistisch); - Kerniel, hoopdorp met classicistische kerk, pastorie, kasteel, burgerwoningen en belangrijke hoeven (oa hoeve Fastré) en vooral het Klooster Marënlof of Klooster van Kolen met Gotische kerk, kloostergebouwen, poortgebouw; - Jesseren, straatdorp met kerk der Kruisverheffing en een aantal gesloten hoeven, industrieel archeologische site aan het voormalige station met stroopfabriek, directeursvilla.

Esthetische waarde:

Gebied met zeer hoge belevingswaarde omwille van de duidelijk waarneembare reliëfovergang tussen Laag en Midden België, vrij veel hoogstamboomgaarden en oud bos.

Beleidswenselijkheden:

Bescherming en uitbreiding hoogstamboomgaarden, oud bos, ... Geen herverkaveling in gebieden met holle wegen en interessante perceelsstructuren.