R40061: Elene - Leeuwergem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Zwak golvend landschap, gelegen in zandlemig tot lemig gebied. Vormt de overgang van de Zwalmstreek met het brongebied van de Molenbeken. Kleine beekvallei in het zuidwesten van de relictzone.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris: vallei duidelijk herkenbaar door de aanwezigheid van natte weilanden (meersen), kleine percelen bos en perceelsranden. Buiten de vallei open landschap. Kasteelpark van Leeuwergem duidelijk herkenbaar, in de omgeving enkele kleine percelen bos en meersen. Toestand op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000 vrij vergelijkbaar. Bebouwing naast de relictzone wel toegenomen. Kasteelpark nog heel gaaf.

Esthetische waarde:

Kleine vallei redelijk te onderscheiden door de bomenrijen en kleine percelen bos. Buiten de vallei open landschap. Kasteelpark van Leeuwergem duidelijk herkenbaar.