R20027: Park vanTervuren - Tervuurse laan

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

De Warande werd door een aantal landschapsarchitecten aangelegd, de Franse tuin werd in 1897 door E. Lainé aangelegd. De Zevensterre in de Warande weerspiegeld de geometrische vormgeving, kenmerkend voor de in de 17de eeuwse heersende classicistische stijl.

Historische waarde:

Reeds in de 12 eeuw werd deze site al bebouwd door de hertogen van Brabant. Tervuren genoot een grote belangstelling van de hertogen van Brabant die het uitbouwde tot een luxueuze residentie. De paar gebouwen die ervan overbleven bevinden zich aan de Rijkunstdreef nl. Het “Hoefijzer” en de Sint-Hubertuskapel. De Warande hoorde bij het hertogelijk paleis en kreeg haar stervorm midden de 18e eeuw. Het paleis werd in 1782 gesloopt in opdracht van Keizer Jozef II. Het Museum voor Midden Afrika werd op het eind van de negentiende eeuw aangelegd in opdracht van Leopold II evenals het Koloniënpaleis dat dateert van 1879. Er zijn nog sporen van de middeleeuwse burcht te bespeuren. De Tervuurse dreef werd ook in opdracht van Leopold II in 1897 aangelegd.

Esthetische waarde:

De Warande is een 205 ha groot domein met bos, vijvers en een Franse tuin. Het centrum van Tervuren heeft dankzij haar rijk historisch verleden een aantal prachtige historische gebouwen, zoals de Sint-Jan-Evangelistkerk, de pastorij, de 18de eeuwse huizen in de Kasteelstraat, kasteel Stolberg-De Robiano.

Sociaal-culturele waarde: Sinds de 12de eeuw is Tervuren, dat verweven is met het koloniaal verleden van België, een oord met een hoge vorstelijke interesse.