R30075: Vallei van de Franse Beek en Pandoenebeek Reningselst

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Middeleeuwse structuur rond Reningelst is nog goed herkenbaar. Op de rand van de Grote Kemmelbeekvallei zijn de kerk, de motte met kasteel en de kasteelhoeve ingeplant. Tijdens WOI vormt het gebeid het toneel van talrijke veldslagen en het hele gebied wordt als het ware omgewoeld : alle bomen, hagen en boomgaarden verdwijnen hierdoor.

Esthetische waarde:

Open landschap met kleine strookvormige akkers.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het landelijk karakter. Behoud van de natuurlijke loop van de twee beken en de structuur van de valleien.