Kloosterberg en vallei van Begijnenbeek

Ankerplaats ID:A20019

Omschrijving

De Begijnenbeek behoort tot het Demerbekken. In deze ankerplaats wordt het deel van de vallei ten zuidwesten van Diest in aanmerking genomen. De Kloosterberg is een getuigeheuvel uit het Diestiaan. De Begijnenbeek maakt mogelijk deel uit van een voormalige fossiele vallei die zou kunnen doorgetrokken worden naar het westen langs de vallei van de Winge. Sommige auteurs zien hierin een voormalige Demerbedding. Ten zuiden van Diest vloeit de Begijnenbeek voorbij Assent gedeeltelijk rond de Kloosterberg, in combinatie met de Gele Gracht. In de vallei van de Begijnenbeek vinden we een nog grotendeels oorspronkelijk beemdenlandschap met sporadisch nog perceelsrandbegroeiing. Het Papenbroek is een waardevol natuurgebied. Reeds op het einde van de 18de eeuw waren de meeste bossen op de Kloosterberg gerooid: akkerland had de plaats ingenomen, waardoor een open landschap tot stand kwam met een wijds panorama. De heuvel wordt door holle wegen doorsneden. Enkele taluds zijn op de flank van de Kloosterberg aanwezig. Ook tussen de vallei van de Begijnenbeek en het gehucht Papenbroek liggen een aantal holle wegen die uit de vallei opklimmen. Recent werden aan de zuidkant boomgaarden aangeplant. Ten zuiden van de Kloosterberg ligt het Gasthuisbos, een recent bosreservaat met specifieke aandacht voor middelhoutbeheer. Het zuidelijk deel van het gebied wordt gekenmerkt door bolle akkers, talrijke hoeves liggen langs de zuidrand op de heuvelrug. Enkele veldkapelletjes werden in deze omgeving genoteerd.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De beemden langs de Begijnenbeek en het Gasthuisbos herbergen een uitzonderlijke flora.

Historische waarde

Deze ligt vooral in het recent ingestelde,maar historisch verantwoorde middelhoutbeheer van het Gasthuisbos.

Esthetische waarde

Een open landschap, bestaande uit akkers, laagstam boomgaarden, bos en holle wegen, met een wijds panorama op de omgeving waaronder Diest en de Begijnenbeek vanop de Kloosterberg.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • heuvel
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • perceelsrandbegroeiing
Topografie:
 • historisch stabiel
 • bolle akkers
Historisch stabiel landgebruik:
 • kouters
Bos:
 • loof
 • hakhout
 • middelhout

Opmerkingen en knelpunten

Oprukkende bebouwing aan de noordzijde en de westelijke flank van de Kloosterberg evenals in het zuiden vanuit Assent (Papenbroek).