R20021: Zevenborre

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

De watermolen is een fraai voorbeeld van een in de 19de eeuw herbouwde watermolen met aanhorigheden, de voormalige abdijhoeve is een voorbeeld van een hoeve in classicistische stijl.

Historische waarde:

Na het opheffen van de priorij tijdens de Franse periode werd de priorij afgebroken, later werd er een kasteel gebouwd. De abdijhoeve met bijgebouwen en de watermolen bleven behouden. Sinds Van der Maelen is de omgeving van Zevenborre weinig veranderd.

Esthetische waarde:

Hoewel de priorij verdwenen is vormt het een mooi ensemble bestaande uit de voormalige abdijhoeve en watermolen, de vijvers omringd door bos en het in de 19de eeuw opgerichte kasteel.

Beleidswenselijkheden:

Consolideren van dit toch wel fraai en uniek ensemble.