Ter Rijst

Ankerplaats ID:A20028

Omschrijving

Ter Rijst ligt tussen Herne en Halle, langs de steenweg Asse-Edingen. Het toponiem Ter Rijst verwijst naar de ligging van het kasteel tussen het rijs- of schaarhout. Het Bos ter Rijst onderging sinds het einde van de 18de eeuw nagenoeg geen veranderingen op landschappelijk vlak. De omgeving van het kasteel Ter Rijst en Terlinden wijzigden wel in die periode. De windmolen van Ter Linden verdween in het midden van de 19de eeuw. Het Bos ter Rijst maakt deel uit van een groter boscomplex, het bos van Strihoux, dat op het grondgebied van drie gemeenten gelegen is: Heikruis in Vlaams-Brabant, Petit-Enghien (Lettelingen) in Henegouwen en Bierghes (Bierk) in Waals-Brabant. De delen op Waals grondgebied werden intussen verkaveld. Door het bosgebied stroomt de Hernebeek. In de nabijheid liggen een aantal grote hoeven, waaronder Ter Rijst en Te Nanove, temidden een heuvelend agrarisch landschap met een lange dreef. Het classicistisch kasteel van Ter Rijst is gelegen op het grondgebied van Heikruis, een deelgemeente van Pepingen. Het oorspronkelijke kasteel werd in 1480 gebouwd en in 1869 grondig verbouwd: hierbij werden de vierkante hoektorens afgebroken. Bij de verbouwing werden arduinen kolommen gebruikt, afkomstig van de vroegere parochiekerk van Heikruis. Ten westen van het gebouw bevindt zich een ommuurde tuin Het park is een voorbeeld van de 19de eeuwse Engelse tuinarchitectuur. Het is een landschapspark met sierlijke vijvers op diverse niveaus en met vanuit het kasteel, een indrukwekkende vista, stilistisch vrij uniek. Boompartijen met gebogen randen, kronkelende wandelpaden en grasvelden met uitzicht naar het omgevende landschap. In het park staan heel wat merkwaardige bomen.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

In de beboste gedeelte van het kasteeldomein en het aansluitende bosgebied komen zeldzame planten en vegetaties voor. Het park heeft ook een grote dendrologische waarde.

Historische waarde

Het classcistische kasteel wordt omringd door een landschapspark met vijvers op diverse niveaus en, vanuit het kasteel, een indrukwekkende vista, stilistisch vrij uniek.

Esthetische waarde

Hetkasteelpark is een prominent voorbeeld van landschappelijke tuinarchitectuur waarin het pittoreske centraal staat.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
Hydrografische Elementen:
 • beek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • muur
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • perceelsrandbegroeiing
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Verspreide bebouwing langs de noordoostzijde, van Ter Linden tot Bosstraat, en in het zuiden in de omgeving van de Hernebeek. In het gebied liggen enkele grote hoeven.