R20078: Butselbos - Kerkom - Groene Dries

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Het hof van Kerkom is een type voorbeeld van een omvorming van een hoeve naar een kasteel in een periode van 200 jaar. In het park van het hof van Kerkom staan enkele merkwaardige bomen. Vondst van een Romeinse villa . Tumulus.

Historische waarde:

Grootbos-Butselbos: Dit was één groot bos tussen Drogenbos en Neerbutsel ten tijde van Ferraris. Nadien werd een deel gerooid. Na Van der Maelen werd verder gerooid maar op een erg versnipperde wijze. Enkel de hoger gelegen delen en de steilste flanken bleven bebost. Na 1900 werden bepaalde percelen, vaak op de steilste Flanken, terug bebost. De gerooide delen werden allemaal omgezet in akkerland. Kerkom: De beemden van de Malendries werden de laatste 50 jaar grotendeels omgezet in bos. De kouter ten zuidwesten van de Malendries bestond reeds ten tijde van Ferraris en is weinig veranderd op enkele huizen langsheen de weg Kerkom - Neerbutsel na. De vijver van het Hof van Kerkom is waarschijnlijk van oorsprong een turfput.