R20089: Omgeving van Ottenburg

Verstoring: Lintbebouwing die vaak parallel loopt met de groene linten (Begroeide hellingen en taluds)

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Tomme die haar naam verleende aan het gehucht is een langgerekte heuvel van een honderd tal meters lang en vijf à tien meters breed. In het Krakelbos is een gelijkaardige wal, de Michelsberg, te onderscheiden. Beiden zouden uit het Neolithicum of uit de metaaltijd stammen.

Historische waarde:

Sint-Agatha-Rode - De Grote Kapel: Ongerept historisch bos met aan de rand, op het plateau, onveranderde kouter. De omgeving van Ottenburg: t.t.v. F.was het een volledig een akkerareaal met op de steile hellingen begroeide taluds. De meeste verdwenen doordat de steilste hellingen werden bebost. Enkel ten oosten van Ottenburg rond de Tomme zijn er nog enkele hellingsbossen bewaard gebleven tussen het akkerareaal. .

Esthetische waarde:

Een reliëfrijke topografie met heel wat groene schermen die voor een gevarieerd landschap vormt.

Beleidswenselijkheden:

Gebied behoeden voor verdere verschraling van het landsschap door bebouwing en het rooien van taluds en hellingen.