R10057: Akker Veld Beerse

Verstoring: Sterk aangetast door woningbouw.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Relict van de Open Akker van het gehucht Veld te Beerse. Slechts gedeeltelijk bewaard (cf. MGI).