Kasteel van Impde

Ankerplaats ID:A20011

Omschrijving

Deze ankerplaats wordt gesitueerd ten noorden van Wolvertem en ten westen van de expresweg A12 Brussel-Antwerpen. Ten noorden van de dorpskern van Impde ligt de Kapel van O.L.Vrouw-der-Kranken, ook Boskapel genoemd. Deze barokke kapel, gebouwd in 1707 dank zij het mecenaat van de prins van Turn en Tassis, ligt op het einde van een dreef die doorloopt tot aan het kasteel van Impde. Het kasteel en de herenhoeve van Impde vormen een fraai gelegen ensemble met een neoclassicistisch kasteel uit de 19de eeuw, een gesloten hoeve, deelsuit de 17de en deels uit de18de eeuw stammende, met recentere aanhorigheden, gelegen temidden een uitgestrekt landgoed met parken, weiden en vijvers en lange dreven. Het oorspronkelijke waterslot, in het begin van de 18de eeuw nog bezit van de prinsen van Turn en Tassis, werd in 1828 afgebroken en in 1855 vervangen door het huidige gebouw. De ringgracht is nog aanwezig, ze werd hier en daar verbreed en geïntegreerd in een landschapspark. De kasteelhoeve ligt net buiten de ringgracht. Ten noorden van dit kasteel ligt bij de dorpskern het zogenaamde Impdehof, een ruim landhuis met aanhorigheden, opgetrokken in neotraditionele stijl in 1923 nadat het kasteel van 1768 in 1914 vernield was. Het kasteel Neromhof, ten oosten van Impde ligt nu afgezonderd door de aanwezigheid van de expresweg A12. Ten zuiden van het kasteel van Impde ligt een uitgestrekt beemdenlandschap met broekbossen, knotbomen, grachten, de Molenbeek en de Zijp.Het landschap bleef gedurende de laatste 200 jaar nagenoeg ongewijzigd.

B. landschapswaarden

Historische waarde

In de middeleeuwen was Impde was de standplaats van de heren van Wolvertem. Het huidige kasteel dateert van rond 1850 en vervangt het vroegere slot van de prinsen van Turn en Taxis. De witgekalkte kasteelhoeve met poorttoren en duiventil dateert van 1673. Bij de landschappelijke heraankleding van het domein werden oude lementen zoals de ringgracht gerecycleerd. De omgeving 230 jaar nagenoeg niet zoveel gewijzigd. De 18de-eeuwse Boskapel (O.L.Vrouw-der-Kranken) is met een dreef verbonden met het kasteel.

Esthetische waarde

De afwisseling van bossen, beemden, houtkanten, parken en oude gebouwen is bijzonder aantrekkelijk.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park
 • hof
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • kasteelgracht
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • knotbomenrij
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • loof
 • broek

Opmerkingen en knelpunten

Bebouwing in de nabijheid van het Impdehof en ten noorden van de Boskapel.