R20054: Asbroek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris weiland met bomenrijen en hagen omheen de bron. De perceelsvormen zijn de laatste 230 jaar gewijzigd doordat de percelen nog verder werden opgedeeld (voor MGI) en nadien werden de kleine percelen terug samengebracht maar vaak niet in de oude perceelsvormen. Een deel van de percelen rond de bron (ten zuiden van de steenweg Tienen -Sint-Truiden) werden bebost. Ten tijde van het MGI waren de weiden omgezet naar akkers, nadien werden ze terug weide of op de natste plaatsen bos. De bewoning die er in het gebied is, werd allemaal na het MGI gebouwd . Het wegennet veranderde deels.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verder bebouwing.