R40036: Hekkenhoek, Gavers, De Vliet, Wezepoel-Hoek

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied Moerzeke (21/12/78) namelijk een deel van Puienbroek ten noorden van de Vliet en Laag Overdijk.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De relictzone bestaat uit verschillende delen gelegen aan de rand van de Scheldevallei. Zandige bodem. Het gebied ten westen van Zele (Wezepoel-Hoek) sluit hier landschappelijk op aan.

Historische waarde:

Hekkenhoek : huidige percelering volgens Ferraris, perceelsrandbegroeiing goed bewaard, de natte weilanden aanwezig op Ferraris zijn nu kleine visputten en beplant met bomen, vroegere toestand duidelijk herkenbaar. Gebied ten noorden van Hekkenhoek en ten zuiden van Gavers : percelering ongeveer volgens Ferraris, resten van perceelsrandbegroeiing zijn bewaard. Gavers : op Ferraris overwegen natte weilanden, nu visputten en beplant met bomen. Omliggende percelering volgens Ferraris. Ter Killem en Puienbroek : percelering grotendeels herkenbaar volgens Ferraris, resten van perceelsranden aanwezig, op Ferraris natte weilanden aanwezig, loop van de Vlier volgens Ferraris. Wezepoel-Hoek: toestand Ferraris : kleine blokkige percelering en perceelsranden, huidig wegenpatroon volgens Ferraris. De toestand van Ferraris en Vandermaelen is sterk herkenbaar in de huidige toestand.

Esthetische waarde:

Landschapsbeeld van weiland met knotwilgen, hoewel grotendeels verdwenen. Zele-Dijk : gebied met kleine, regelmatige percelering, overwegend rechthoekige vorm, veel perceelsranden aanwezig en kleine percelen bos langs de Schelde. Gedeelte ingenomen door kwekerij (langs baan Zele-Dendermonde). Wezepoel-Hoek: Kleine blokkige percelen met perceelsrandbegroeiing. Vormt een gecompartimenteerd landschap. Klein bos aanwezig nabij kasteel Hof ten Goede, vormt het kasteelpark. Tuimelaarkapel.