R20108: Gasthuisbos en het domein van Hottat en omgeving

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Het park van Hottat herbergt een zeer merkwaardige dendrologische collectie. Door het permanent karakter van de bossen heeft het een grote ecologische waarde,

Historische waarde:

Het kasteel Hottat werd in 1922 herbouwd , nadat het in WO I werd platgebrand. Op de plaats waar voordien het kasteel van Korbeek-Lo stond, dat reeds een geschiedenis van 700 jaar achter de rug had, werd een hoeve gebouwd. Het domein kreeg haar huidige vorm in de loop van de 19de eeuw nadat het herwerkt werd tot een tuin met Engelse invloeden. Het Gasthuisbos werd na Ferrais deels gerooid en omgezet in akker, ten zuidwesten van het huidige Bos. De zuidelijke, steile flanken van de “Pellenberg” net ten zuiden van “De Lo” waren reeds voor Ferraris bebost. De omliggende akkers zijn weinig van uitzicht gewijzigd sinds Ferraris.

Esthetische waarde:

Het domein van Hottat is een Engelse aandoende tuin waarin de vroegere geometrische structuur nog te herkennen is. Het reliëfrijk landschap is een afwisseling van kouters en bossen.