R40080: Bosrelicten Serskamp

Verstoring: Groot boscomplex nu versnipperd door boomkwekerijen en bebouwing.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de heuvelrij van Wetteren - Serskamp - Lede, de meest noordelijke uitloper van het heuvelgebied tussen Schelde en Dender. Vrij vochtige tot nat zandlemige gronden.

Historische waarde:

Op Ferraris vindt men hier twee grotere boscomplexen: Serskampbos heeft daar ook al een versnipperde indruk. Dit bos omvat onder meer de huidige bossen langs de Serskampse beek en de bossen van Oud-Smetlede. Het tweede, oostelijk gelegen bos is het Brostberghbos (R40081)

Esthetische waarde:

Kleine percelen bos gelegen tussen boomkwekerijen. In de kleine bossen worden verschillende oude vijvers opgenomen.