R20050: Kluiskouter

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Het landschap van de relictzone, dat onmiddellijk aansluit met de relictzone van de omgeving van de abdij van Affligem en met de relictzone van het Oost-Vlaamse Kluisbos, is niet veel gewijzigd. De abdij zelf onderging na de Franse revolutie wel heel wat veranderingen. Enkel het bodemgebruik wijzigde op sommige percelen, akkers werden omgezet in weiland. De meeste perceelsrandbegroeiing is behouden.