R20055: Broekbossen tussen Kampenhout en Tildonk

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Langendonk-Weisetter: met historische hoeve Sint-Jozefhoeve, restant van het “Leysetter Bosch” (F.) Molenbeek te Kampenhout: Restant van groter bos (F.), de rest werd nadien omgezet in weiden, een deel van de vroegere akker werd omgezet in weiden in een zijvalleitje van de Molenbeek. Relst-Wilder: Het alluvium van de Leibeek is pas de laatste 50 jaar bebost geworden, het alluvium van de Molenbeek was t.t.v. Ferraris al bebost en de compartimentenlandschap errond bestaat ook nog, echter niet meer zo gaaf. Vijverbossen: T.t.v. van F. niet zo bebost, pas na V.d.M. werd Wespelaars Hoek en Neder-Assentse Dries bebost. Omgeving kasteel de Spoelberch weinig gewijzigd de laatste 230 jaar. Omgeving van kasteel Herkenrode midden 19de eeuw. grondig gewijzigd, de Franse tuinen werden omgevormd naar een park met landschappelijke stijl gebruik makende van een aangepaste dendrologische collectie. Sinds 1970 een arboretum aan verbonden. Vijver Kruineikveld: is van na 1948 . Moesbroek- Achterste Miskom: Tussen kanaal en spoorweg ligt kasteel Appelberg (na 1900 gebouwd) en 1 hoeve dat ten tijde van F. nog een kasteel was. Van de vroeger perceelsrandbegroeiing is weinig te herkennen. Papendries-Sussenhoek-Galgenberg: T.t.v. Ferraris veel meer bebost, nu enkel nog wat versnipperde bossen met enkele kastelen tussen. Vormde voor aanleg spoorweg en kanaal 1 geheel met het Hambos.

Beleidswenselijkheden:

Versnippering van de bossen ongedaan maken door de tussenliggende percelen terug te bebossen.